Публичная оферта

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  В цій публічній оферті користувача терміни вживаються у наступному значенні:
  1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЗАРІ», юридична особа приватного права, створена і діюча відповідно до законодавства України.
  2. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент здійснення Замовлення виповнилося 18 (вісімнадцять) років, в тому числі, але не виключно, яка замовляє Інформаційну послугу для отримання Послуги перевезення від Водія або здійснює Реєстрацію.
  3. Інформаційна послуга – інформаційно-організаційна послуга, що надається НАЗАРІ ТАКСІ 2323 Користувачу та яка передбачає комплекс дій НАЗАРІ ТАКСІ 2323 щодо організації пошуку Водія, готового виконати Замовлення Користувача, рекомендацію орієнтовного ціноутворення Послуги перевезення, організацію взаємодії та комунікації між Користувачем та Водієм за допомогою Call-центру, Веб-сайту або Мобільного додатку.
  4. Водій – незалежна третя особа, яка надає Користувачу послугу перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
  5. Послуга перевезення – послуга перевезення пасажирів автомобільним транспортом, яка надається Водієм. До Послуги перевезення також належить послуга з кур’єрської доставки, що надається Водієм.
  6. Замовлення – замовлення Користувача на надання Послуги Перевезення.
  7. Веб-сайт – веб-сайт в мережі Internet за посиланням: https://nazari.com.ua
  8. Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку «НАЗАРІ ТАКСІ 2323» для мобільних пристроїв з операційною системою Android або iOS.
  9. Call-центр – багатоканальна телефонна лінія, що використовується НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
  10. Реєстрація – створення облікового запису Користувача на Веб-сайті та/або у Мобільному Додатку.
  11. Договір – ця публічна оферта з усіма змінами та доповненнями.
  12. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Договір є публічним договором, укладеним між НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та Користувачем та регулює відносини, що виникають між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323 щодо надання Інформаційної послуги.
  2. Цей Договір в його чинній редакції розміщується на Веб-сайті та у Мобільному Додатку.
  3. Здійснюючи замовлення Інформаційної послуги (будь-яким чином – за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру або Мессенджеру) та/або здійснюючи Реєстрацію, Користувач підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з цим Договором та Положенням про конфіденційність, та надає свою згоду укладення Договору та обробку персональних даних.
  4. При укладенні цього Договору Користувач підтверджує що має належний обсяг прав для його укладення, законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, іншим чином не обмежена у праві укладати та виконувати цей Договір.
  5. Враховуючи юридичну природу цього Договору, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цього Договору, з повідомленням Користувача або без такого, а Користувач приймає таке право НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та надає свою безвідкличну згоду на внесення таких змін та доповнень.
 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ
  1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає Користувачу Інформаційну послугу ( тобто інформаційно-організаційні послугу щодо організації пошуку Водія, готового виконати Замовлення Користувача, рекомендацію орієнтовного ціноутворення, послугу з організації взаємодії та комунікації між Користувачем та Водієм).
  2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не надає Користувачу Послугу перевезення (тобто послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, або послугу з кур’єрської доставки) та не здійснює будь-які поїздки.
  3. Водій надає Користувачу Послугу перевезення (тобто послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом або послугу з кур’єрської доставки) на підставі окремої угоди, яку укладають Користувач та Водій.
  4. Водій може надавати Користувачу Послугу перевезення як фізична особа, як фізична особа – підприємець, як штатний працівник незалежної від НАЗАРІ ТАКСІ 2323 юридичної особи, як побутовий підрядник незалежної від НАЗАРІ ТАКСІ 2323 юридичної особи, або будь-яким іншим чином, не забороненим чинним законодавством України.
  5. Водій не є штатним, позаштатним, або будь-яким іншим працівником НАЗАРІ ТАКСІ 2323, не є побутовим або будь-яким іншим підрядником НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
  6. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не відповідає за зобов’язаннями Водія. Будь-які претензії щодо Послуги перевезення мають бути пред’явлені Користувачем до Водія.
  7. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має право в будь-який час та з будь-яких підстав відмовити Користувачу у наданні Інформаційної послуги без повідомлення Користувача про причини такої відмови.
 4. РЕЄСТРАЦІЯ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС
  1. Для отримання Інформаційної послуги, Користувач здійснює Реєстрацію за допомогою Веб-сайту або Мобільного Додатку.
  2. Результатом здійснення Реєстрації Користувачем є створення облікового запису Користувача, за допомогою якого Користувач може здійснювати Замовлення та отримувати Інформаційну послугу.
  3. Обліковий запис використовується НАЗАРІ ТАКСІ 2323 для здійснення ідентифікації Користувача та прискорює процес надання Інформаційної послуги Користувачу.
  4. На підставі того, що НАЗАРІ ТАКСІ 2323 є адміністратором Веб-сайту та Мобільного Додатку, НАЗАРІ ТАКСІ 2323, без необхідності отримання будь-якої згоди Користувача або будь-якого попередження Користувача, має право заблокувати, видалити або припинити дію облікового запису Користувача у випадках:
   • Порушення Користувачем умов цього Договору;
   • Надання Користувачем недостовірної інформації під час Реєстрації, здійснення Замовлення або отримання Інформаційної послуги;
   • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до порушення прав третіх осіб;
   • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до порушення чинного законодавства України;
   • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до НАЗАРІ ТАКСІ 2323;
   • Якщо НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має підстави вважати що доступ до облікового запису Користувача було отримано третіми особами без згоди Користувача;
   • У всіх без виключення інших випадках на розсуд НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
  5. Користувач власними силами та на власний ризик забезпечує збереження інформації про власний обліковий запис та всю без виключення інформацію, що міститься у ньому.
  6. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 заявляє що не вчиняє та не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про обліковий запис Користувача та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних для надання такої інформації:
   • третім особам для забезпечення отримання Користувачем Послуги перевезення;
   • на запит правоохоронних органів;
   • на запит органів судової влади;
   • в інших випадках, визначених законодавством України.
  7. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем інформації про його обліковий запис з підстав, незалежних від дій НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
 5. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ
  1. Користувач має право отримати Інформаційну послугу без Реєстрації.
  2. Для отримання Інформаційної послуги без Реєстрації, Користувач може використовувати Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер.
  3. Для отримання Послуги без Реєстрації, Користувач зобов’язаний підтвердити свій номер телефону та вказати пункт відправки. Користувач також може вказати пункт призначення та будь-яку іншу інформацію, яку Користувач вважає суттєвою.
 6. ЦІНИ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПЛАТЕЖІ
  1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає користувачу Інформаційну послугу на безоплатній основі.
  2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 при наданні Інформаційної послуги рекомендує орієнтовну вартість Послуги перевезення, яка буде надаватись Водієм.
  3. Остаточна вартість Послуги перевезення, яка надається Водієм встановлюється Водієм з врахуванням попиту, кілометражу, години доби, погодних обставин, щільності трафіку, дня тижня та інших обставин, які будуть визнані Водієм як суттєві.
  4. НАЗАР ТАКСІ 2323 не встановлює вартість Послуги перевезення, що надається Водієм.
  5. У випадку готівкової оплати Послуг перевезення, Користувач здійснює розрахунок грошовими коштами у готівковій формі з Водієм.
  6. Користувач може оплатити Водію Послуги перевезення за допомогою Мобільного Додатку, Веб-сайту або Мессенджеру, використовуючи банківську картку.
  7. При оплаті Послуг перевезення банківською карткою, Користувача буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Користувача.
  8. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не здійснює збі article h2{ font-family: 'Roboto', sans-serif !important; color: black; } article{ font-family: 'Roboto', sans-serif !important; } article h2{ color: black; } article ol { counter-reset: item; padding-left: 10px; } article ol > li:before { font-weight: bold; } article ol.general > li:before{ font-size: 26px; } article ol>li { display: block } article ol>li:before { content: counters(item, ".") ". "; counter-increment: item }
   1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
    В цій публічній оферті користувача терміни вживаються у наступному значенні:
    1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЗАРІ», юридична особа приватного права, створена і діюча відповідно до законодавства України.
    2. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент здійснення Замовлення виповнилося 18 (вісімнадцять) років, в тому числі, але не виключно, яка замовляє Інформаційну послугу для отримання Послуги перевезення від Водія або здійснює Реєстрацію.
    3. Інформаційна послуга – інформаційно-організаційна послуга, що надається НАЗАРІ ТАКСІ 2323 Користувачу та яка передбачає комплекс дій НАЗАРІ ТАКСІ 2323 щодо організації пошуку Водія, готового виконати Замовлення Користувача, рекомендацію орієнтовного ціноутворення Послуги перевезення, організацію взаємодії та комунікації між Користувачем та Водієм за допомогою Call-центру, Веб-сайту або Мобільного додатку.
    4. Водій – незалежна третя особа, яка надає Користувачу послугу перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
    5. Послуга перевезення – послуга перевезення пасажирів автомобільним транспортом, яка надається Водієм. До Послуги перевезення також належить послуга з кур’єрської доставки, що надається Водієм.
    6. Замовлення – замовлення Користувача на надання Послуги Перевезення.
    7. Веб-сайт – веб-сайт в мережі Internet за посиланням: https://nazari.com.ua
    8. Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку «НАЗАРІ ТАКСІ 2323» для мобільних пристроїв з операційною системою Android або iOS.
    9. Call-центр – багатоканальна телефонна лінія, що використовується НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
    10. Реєстрація – створення облікового запису Користувача на Веб-сайті та/або у Мобільному Додатку.
    11. Договір – ця публічна оферта з усіма змінами та доповненнями.
    12. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток.
   2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Цей Договір є публічним договором, укладеним між НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та Користувачем та регулює відносини, що виникають між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323 щодо надання Інформаційної послуги.
    2. Цей Договір в його чинній редакції розміщується на Веб-сайті та у Мобільному Додатку.
    3. Здійснюючи замовлення Інформаційної послуги (будь-яким чином – за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру або Мессенджеру) та/або здійснюючи Реєстрацію, Користувач підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з цим Договором та Положенням про конфіденційність, та надає свою згоду укладення Договору та обробку персональних даних.
    4. При укладенні цього Договору Користувач підтверджує що має належний обсяг прав для його укладення, законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, іншим чином не обмежена у праві укладати та виконувати цей Договір.
    5. Враховуючи юридичну природу цього Договору, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цього Договору, з повідомленням Користувача або без такого, а Користувач приймає таке право НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та надає свою безвідкличну згоду на внесення таких змін та доповнень.
   3. ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ
    1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає Користувачу Інформаційну послугу ( тобто інформаційно-організаційні послугу щодо організації пошуку Водія, готового виконати Замовлення Користувача, рекомендацію орієнтовного ціноутворення, послугу з організації взаємодії та комунікації між Користувачем та Водієм).
    2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не надає Користувачу Послугу перевезення (тобто послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, або послугу з кур’єрської доставки) та не здійснює будь-які поїздки.
    3. Водій надає Користувачу Послугу перевезення (тобто послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом або послугу з кур’єрської доставки) на підставі окремої угоди, яку укладають Користувач та Водій.
    4. Водій може надавати Користувачу Послугу перевезення як фізична особа, як фізична особа – підприємець, як штатний працівник незалежної від НАЗАРІ ТАКСІ 2323 юридичної особи, як побутовий підрядник незалежної від НАЗАРІ ТАКСІ 2323 юридичної особи, або будь-яким іншим чином, не забороненим чинним законодавством України.
    5. Водій не є штатним, позаштатним, або будь-яким іншим працівником НАЗАРІ ТАКСІ 2323, не є побутовим або будь-яким іншим підрядником НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
    6. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не відповідає за зобов’язаннями Водія. Будь-які претензії щодо Послуги перевезення мають бути пред’явлені Користувачем до Водія.
    7. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має право в будь-який час та з будь-яких підстав відмовити Користувачу у наданні Інформаційної послуги без повідомлення Користувача про причини такої відмови.
   4. РЕЄСТРАЦІЯ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС
    1. Для отримання Інформаційної послуги, Користувач здійснює Реєстрацію за допомогою Веб-сайту або Мобільного Додатку.
    2. Результатом здійснення Реєстрації Користувачем є створення облікового запису Користувача, за допомогою якого Користувач може здійснювати Замовлення та отримувати Інформаційну послугу.
    3. Обліковий запис використовується НАЗАРІ ТАКСІ 2323 для здійснення ідентифікації Користувача та прискорює процес надання Інформаційної послуги Користувачу.
    4. На підставі того, що НАЗАРІ ТАКСІ 2323 є адміністратором Веб-сайту та Мобільного Додатку, НАЗАРІ ТАКСІ 2323, без необхідності отримання будь-якої згоди Користувача або будь-якого попередження Користувача, має право заблокувати, видалити або припинити дію облікового запису Користувача у випадках:
     • Порушення Користувачем умов цього Договору;
     • Надання Користувачем недостовірної інформації під час Реєстрації, здійснення Замовлення або отримання Інформаційної послуги;
     • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до порушення прав третіх осіб;
     • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до порушення чинного законодавства України;
     • Якщо дії Користувача призведуть або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до НАЗАРІ ТАКСІ 2323;
     • Якщо НАЗАРІ ТАКСІ 2323 має підстави вважати що доступ до облікового запису Користувача було отримано третіми особами без згоди Користувача;
     • У всіх без виключення інших випадках на розсуд НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
    5. Користувач власними силами та на власний ризик забезпечує збереження інформації про власний обліковий запис та всю без виключення інформацію, що міститься у ньому.
    6. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 заявляє що не вчиняє та не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про обліковий запис Користувача та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних для надання такої інформації:
     • третім особам для забезпечення отримання Користувачем Послуги перевезення;
     • на запит правоохоронних органів;
     • на запит органів судової влади;
     • в інших випадках, визначених законодавством України.
    7. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем інформації про його обліковий запис з підстав, незалежних від дій НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
   5. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ
    1. Користувач має право отримати Інформаційну послугу без Реєстрації.
    2. Для отримання Інформаційної послуги без Реєстрації, Користувач може використовувати Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер.
    3. Для отримання Послуги без Реєстрації, Користувач зобов’язаний підтвердити свій номер телефону та вказати пункт відправки. Користувач також може вказати пункт призначення та будь-яку іншу інформацію, яку Користувач вважає суттєвою.
   6. ЦІНИ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПЛАТЕЖІ
    1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає користувачу Інформаційну послугу на безоплатній основі.
    2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 при наданні Інформаційної послуги рекомендує орієнтовну вартість Послуги перевезення, яка буде надаватись Водієм.
    3. Остаточна вартість Послуги перевезення, яка надається Водієм встановлюється Водієм з врахуванням попиту, кілометражу, години доби, погодних обставин, щільності трафіку, дня тижня та інших обставин, які будуть визнані Водієм як суттєві.
    4. НАЗАР ТАКСІ 2323 не встановлює вартість Послуги перевезення, що надається Водієм.
    5. У випадку готівкової оплати Послуг перевезення, Користувач здійснює розрахунок грошовими коштами у готівковій формі з Водієм.
    6. Користувач може оплатити Водію Послуги перевезення за допомогою Мобільного Додатку, Веб-сайту або Мессенджеру, використовуючи банківську картку.
    7. При оплаті Послуг перевезення банківською карткою, Користувача буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Користувача.
    8. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не здійснює збір, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток Користувача.
   7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
    1. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які їх складові частини та торгові марки що використовуються НАЗАРІ ТАКСІ 2323 належать НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
    2. Укладення цього Договору не надає Користувачу будь-яке право, дозвіл або ліцензію (виключну або не виключну) на використання Веб-сайту, Мобільного Додатку, будь-яких їх складових частин та торгових марок НАЗАРІ ТАКСІ 2323 будь-яким чином, окрім як для отримання Інформаційної послуги від НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
   8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок надання Інформаційної послуги чи Послуги перевезення.
    2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок отримання Інформаційної послуги чи Послуги перевезення;
    3. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок дій або бездіяльності Водія чи будь-яких інших третіх осіб.
    4. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за неможливість надання Інформаційної послуги в конкретний момент.
    5. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за можливість чи неможливість, якість, комфорт або будь-які інші обставини надання Послуги перевезення Водієм.
    6. НАЗАРІ ТАКСІ не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Користувачем для виконання платежу за допомогою банківської картки.
    7. НАЗАРІ ТАКСІ не несе відповідальності за будь-які заклики, графічні зображення, судження (в тому числі оціночні) та будь-яку іншу інформацію, поширену за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру чи Мессенджеру Користувачем чи Водієм.
    8. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок дії обставин непереборної сили.
    9. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цьому Договорі або визначені чинним законодавством, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 заявляє, а Користувач приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна відповідальність НАЗАРІ ТАКСІ 2323 буде обмежена максимальним розміром в 1000 (одну тисячу) гривень.
   9. AS IS
    1. Інформаційна послуга надається Користувачу за принципом “як є”. Це означає, що НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає Інформаційну послугу, а Користувач отримує Інформаційну послугу в тому виді, в якому вона може бути надана в даний час, відповідно до технічних, операційних та інших можливостей НАЗАРІ ТАКСІ 2323 і що Користувач заздалегідь приймає Інформаційну послугу з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.
    2. Користувач на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до НАЗАРІ ТАКСІ 2323 у зв’язку з тим, що Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цьому Договорі, або що Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.
    3. Незважаючи на вищевикладене, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 буде вчиняти невідкладні дії для здійснення необхідних виправлень та всіляко прагнути забезпечити якісне, безперебійне та безпомилкове надання Інформаційних послуг.
   10. ЗБІР ТА ОБЛІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Користувача визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та у Мобільному Додатку.
    2. Здійснюючи замовлення Інформаційної послуги (будь-яким чином – за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру або Мессенджеру) та/або здійснюючи Реєстрацію, Користувач підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з Положенням про конфіденційність.
   11. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
    1. Норми законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323, що виникають на підставі цього Договору у зв’язку із безоплатністю Інформаційної послуги, що надається Користувачу.
    2. Цей Договір в жодному випадку не може бути визнаний (та, відповідно, до нього не можуть бути застосовані положення про) договором доручення, договором комісії, агентським договором, договором про спільну діяльність чи будь-яким іншим договором, окрім як договором про надання послуг.
   12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Відносини між НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та Користувачем, що виникають з цього Договору та сам Договір регулюються чинним законодавством України.
    2. Будь-які питання, що не є врегульованими цим Договором вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
    3. Всі можливі суперечки, що виникають між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323 на підставі цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо таку суперечку неможливо буде вирішити шляхом переговорів, така суперечка підлягає вирішенню у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю.
    4. Якщо будь-яке з положень цього Договору є або стане недійсним (в тому числі, але не виключно, з підстав зміни законодавства або набрання рішенням суду законної сили), всі інші положення цього Договору і сам Договір в цілому залишається чинним.
   Дата оприлюднення та набрання чинності цієї публічної оферти користувача: 27.11.2020
   р, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток Користувача.
 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які їх складові частини та торгові марки що використовуються НАЗАРІ ТАКСІ 2323 належать НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
  2. Укладення цього Договору не надає Користувачу будь-яке право, дозвіл або ліцензію (виключну або не виключну) на використання Веб-сайту, Мобільного Додатку, будь-яких їх складових частин та торгових марок НАЗАРІ ТАКСІ 2323 будь-яким чином, окрім як для отримання Інформаційної послуги від НАЗАРІ ТАКСІ 2323.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок надання Інформаційної послуги чи Послуги перевезення.
  2. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок отримання Інформаційної послуги чи Послуги перевезення;
  3. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок дій або бездіяльності Водія чи будь-яких інших третіх осіб.
  4. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за неможливість надання Інформаційної послуги в конкретний момент.
  5. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за можливість чи неможливість, якість, комфорт або будь-які інші обставини надання Послуги перевезення Водієм.
  6. НАЗАРІ ТАКСІ не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Користувачем для виконання платежу за допомогою банківської картки.
  7. НАЗАРІ ТАКСІ не несе відповідальності за будь-які заклики, графічні зображення, судження (в тому числі оціночні) та будь-яку іншу інформацію, поширену за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру чи Мессенджеру Користувачем чи Водієм.
  8. НАЗАРІ ТАКСІ 2323 не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Користувачу внаслідок дії обставин непереборної сили.
  9. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цьому Договорі або визначені чинним законодавством, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 заявляє, а Користувач приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна відповідальність НАЗАРІ ТАКСІ 2323 буде обмежена максимальним розміром в 1000 (одну тисячу) гривень.
 9. AS IS
  1. Інформаційна послуга надається Користувачу за принципом “як є”. Це означає, що НАЗАРІ ТАКСІ 2323 надає Інформаційну послугу, а Користувач отримує Інформаційну послугу в тому виді, в якому вона може бути надана в даний час, відповідно до технічних, операційних та інших можливостей НАЗАРІ ТАКСІ 2323 і що Користувач заздалегідь приймає Інформаційну послугу з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.
  2. Користувач на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до НАЗАРІ ТАКСІ 2323 у зв’язку з тим, що Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цьому Договорі, або що Веб-сайт, Мобільний Додаток, Call-центр або Мессенджер можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.
  3. Незважаючи на вищевикладене, НАЗАРІ ТАКСІ 2323 буде вчиняти невідкладні дії для здійснення необхідних виправлень та всіляко прагнути забезпечити якісне, безперебійне та безпомилкове надання Інформаційних послуг.
 10. ЗБІР ТА ОБЛІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Користувача визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та у Мобільному Додатку.
  2. Здійснюючи замовлення Інформаційної послуги (будь-яким чином – за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку, Call-центру або Мессенджеру) та/або здійснюючи Реєстрацію, Користувач підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з Положенням про конфіденційність.
 11. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
  1. Норми законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323, що виникають на підставі цього Договору у зв’язку із безоплатністю Інформаційної послуги, що надається Користувачу.
  2. Цей Договір в жодному випадку не може бути визнаний (та, відповідно, до нього не можуть бути застосовані положення про) договором доручення, договором комісії, агентським договором, договором про спільну діяльність чи будь-яким іншим договором, окрім як договором про надання послуг.
 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Відносини між НАЗАРІ ТАКСІ 2323 та Користувачем, що виникають з цього Договору та сам Договір регулюються чинним законодавством України.
  2. Будь-які питання, що не є врегульованими цим Договором вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
  3. Всі можливі суперечки, що виникають між Користувачем та НАЗАРІ ТАКСІ 2323 на підставі цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо таку суперечку неможливо буде вирішити шляхом переговорів, така суперечка підлягає вирішенню у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю.
  4. Якщо будь-яке з положень цього Договору є або стане недійсним (в тому числі, але не виключно, з підстав зміни законодавства або набрання рішенням суду законної сили), всі інші положення цього Договору і сам Договір в цілому залишається чинним.
Дата оприлюднення та набрання чинності цієї публічної оферти користувача: 27.11.2020
Популярные запросы